OpusCapita ja Posti uudistavat toimintaansa palvellakseen asiakkaitaan entistä paremmin

OpusCapita järjestelee liiketoimintojaan uudelleen varmistaakseen kykynsä toimia entistä paremmin asiakkaidensa kumppanina digitaalisessa murroksessa.

Uudelleenjärjestely Posti Messaging ja OpusCapita -yhtiöiksi tapahtuu keväällä 2018
Kerroimme aikaisemmin päätöksestämme järjestellä liiketoimintamme uudelleen. Vaikka juridinen jakautuminen Posti Messaging ja OpusCapita Solutions -yhtiöiksi tapahtuu ilmoittamamme 1. tammikuuta sijaan vasta kevään 2018 aikana, aloitamme toimintamme Posti- ja OpusCapita-brändeillä jo vuoden 2018 alussa. Asiakaspalvelu sekä laskutus pysyvät toistaiseksi ennallaan.

1. tammikuuta 2018 alkaen OpusCapitan nykyiset dokumenttien ja laskujen lähetyspalvelut, perintäpalvelut sekä digitointiliiketoiminta siirtyvät osaksi Posti Groupin palvelutarjontaa. Uusi Posti Messaging -yksikkö keskittyy tarjoamaan kuluttaja-asiakkaita palveleville yrityksille ja organisaatioille kattavat ratkaisut laskujen ja dokumenttien lähettämiseen ja vastaanottamiseen. OpusCapita puolestaan keskittyy tukemaan asiakkaita yritysten välisessä kaupankäynnissä, ja tarjoamaan näille globaalit ratkaisut hankintaan, maksamiseen, laskujen käsittelyyn, kassanhallintaan sekä rahoitukseen.

OpusCapita ja Posti Messaging tekevät jatkossa tiivistä yhteistyötä ja vastaavat yhdessä asiakkaiden nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin.

Uudistunut OpusCapita auttaa jatkossakin B2B-asiakkaitaan myymään, ostamaan ja maksamaan entistä tehokkaammin kattavan hankinnasta maksuun (source-to-pay) -ratkaisun avulla. OpusCapita keskittyy yritysten välisen kaupan digitalisoitumisen kehittämiseen ja tukee asiakkaidensa menestystä ja liiketoimintaprosessien uudistumista ratkaisuilla, jotka hyödyntävät muun muassa uusimpia automaatioteknologioita.

Osana Postipalvelut-liiketoimintaryhmää uusi Posti Messaging -yksikkö pystyy yhdistämään yritykset sekä julkisen sektorin organisaatiot kuluttajiin entistä tehokkaammin kaikissa kanavissa. Digitaaliset palvelut yhdessä perinteisten postipalvelujen kanssa tarjoavat asiakkaille mahdollisuuden lähtevien ja saapuvien dokumentti- ja laskuvirtojen kokonaisvaltaiseen hallintaan. Samalla Posti Messaging voi ottaa aktiivisen roolin uutta hyötyä tuovien digitaalisten palvelujen kehittämisessä.

OpusCapitan nykyisten asiakkaiden ei tarvitse tehdä tämän muutoksen johdosta mitään toimenpiteitä. Ratkaisut ovat käytössä normaalisti ja palvelut jatkuvat keskeytyksettä. Uudelleenjärjestelyn vuoksi B2B-ratkaisuja koskevat sopimukset on siirrettävä uuden OpusCapita Solutions -yrityksen nimiin. OpusCapita ottaa marraskuun aikana yhteyttä kaikkiin niihin asiakkaisiin, joita tämä muutos koskee ja kertoo miten siirto tapahtuu käytännössä.

Tilaa uutiskirjeemme