CASE Valtiokonttori

Kehityskumppanuus vauhdittaa valtionhallinnon digi- ja tuottavuusloikkaa

Kehityskumppanuus vauhdittaa valtionhallinnon digi- ja tuottavuusloikkaa

Valtionhallinnon sisäisiä palveluja tuottava Valtiokonttori kehittää valtion virastojen talous- ja henkilöstöhallinnon prosesseja yhteistyössä Postin kanssa.

Tehokkaat ja järkevät toimintatavat keventävät osaltaan valtiontalouteen kohdistuvia paineita ja tukevat tuottavuuden kasvua valtion virastoissa ja laitoksissa. Taloushallinnon sähköistymisellä on myös iso rooli koko valtionhallinnon digitalisaatiossa sitä kautta, että vaikutukset ulottuvat virastojen omiin palveluprosesseihin
-mikko kangaspunta- Valtiokonttorin Talous ja henkilöstö -toimialan johtaja 

Vahva ote kehitystyöhön

Posti on toiminut Valtiokonttorin kumppanina sähköisen laskuliikenneprosessin rakentamisessa 2000-luvun alkuvuosista lähtien, ja välittää valtion virastojen ja laitosten osto- ja myyntilaskut. Yhteistyö on laajentunut laskujen välityspalvelusta kehityskumppanuudeksi. Nykyisellä sopimuskaudella painopisteenä on ollut erityisesti hankinnasta maksuun -prosessin tehostaminen. Lisäksi Posti Messaging tuottaa virastoille muun muassa dokumenttien digitointipalveluja.

”Pitkä sopimus antaa mahdollisuuden kehittää prosesseja kokonaisuutena. Posti on meille aktiivinen ja laaja-alainen kumppani. Yrityksellä on vahva ote yhteistyöhön ja se edustaa ajattelussaan tämän alan etureunaa”, Mikko Kangaspunta toteaa.

Automaatiota ostolaskujen käsittelyyn

Valtion virastoihin ja laitoksiin saapui vuonna 2016 noin miljoona ostolaskua. Näistä jo yli 90 % oli sähköisiä laskuja. Kaikki saapuneet laskut välitetään sähköisessä muodossa käsiteltäviksi valtionhallinnon Kieku-tietojärjestelmään. Järjestelmää käyttävät valtion talous- ja henkilöstönhallinnon palvelukeskus Palkeet ja valtion virastot.

”Olemme kehittäneet yhdessä ostolaskujen käsittelyprosessia muun muassa automaattitiliöinnillä sekä laskujen automaattisella täsmäytyksellä tilauksiin ja hankintasopimuksiin. Uusia käytäntöjä otetaan käyttöön virastoissa, ja tavoite on, että jo muutamassa vuodessa 90 % kaikista saapuvista laskuista käsitellään automaattisesti,” Kangaspunta kertoo.

Tämä tarkoittaa Kangaspunnan mukaan jopa 20-30 %:in parannusta tuottavuudessa. Menojen käsittelyn tehostaminen on tavoitteena myös hallitusohjelmassa, missä sille on kirjattu yhteensä 15 miljoonan euron vuosittaiset säästöt vuoteen 2019 mennessä.

Infrastruktuuria digitalisoituvalle yhteiskunnalle

Myyntilaskuja valtion virastot lähettivät vuonna 2016 yli 11 miljoonaa kappaletta. Sähköisiä laskuja näistä oli noin 30 %. Sähköistymisastetta seurataan Valtiokonttorissa tarkasti raporttien avulla. Esimerkiksi verohallinnossa kiinteistöverojen sähköistäminen on edistynyt Mikko

Kangaspunnan mukaan hyvin, ja tavoite on käynnistää aktivointikampanjoita myös muissa virastoissa laskujen vastaanottajille sähköisiin laskuihin siirtymiseksi.

”Sekä osto- että myyntilaskujen sähköisyys ja automaatio ovat osa sitä infrastruktuuria, jota digitalisoituva yhteiskunta tarvitsee. Valtiokonttori, Palkeet ja Posti tekevät tässä kolmikanta-yhteistyötä”, Kangaspunta toteaa.


Valtiokonttori kehittää ja tuottaa valtion sisäisiä talouteen ja henkilöstöön liittyviä palveluja ja hoitaa valtion varoja, lainoja, kirjanpitoa ja tapaturmakorvauksia. Valtiokonttori toimii valtiovarainministeriön alaisuudessa ja on sen tärkein kumppani valtionohjauksen toteuttamisessa.

Kysy lisää

Ota yhteyttä
lataa.jpg

 

tutustu-palveluihimme.jpg